Guidelines

 

Vennligst sett deg inn i følgende og aksepter retningslinjene for bruken av forumet:

 

 • 1. Brukere av forumet bes om å holde en høflig tone. Poster kan bli delvis eller fullstendig sensurert av moderatorer hvis de inneholder upassende språk som blant annet banning, flaming og/eller innlegg ment for å skape dårlig stemning. Tråder/poster åpenbart ment for å provosere eller støte andre stenges/slettes med begrunnelse. Dette gjelder også i private meldinger.

   

 • 2. Vær saklig og høflig når du argumenterer for noe. Dette gjør at andre oppfatter deg mer seriøst. Du får lov å mene hva du vil om en sak, men dersom dine meninger er svært kontroversielle bør du holde dem for deg selv for ikke å skape krangel.

   

 • 3. Unødvendig sitering samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upassende, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdrevet bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn osv. og forkortelser skal unngås.

   

 • 4. Hold dere til temaet i tråden. Ønsker du å diskutere en bestemt sak som ikke er direkte relatert til tråden, oppretter du en egen tråd i korrekt kategori. Privat småprat skal skje på PM eller i Chat.

   

 • 5. For Chat, gjelder samme regler som for forum. Det skal holdes en høflig tone, og brukerne skal på ingen måte legge ut ting som kan støte andre brukere. Dersom noen opplever at andre bruker chatten til annet enn det den er tiltenkt til, forlat rommet, og kontakt administrator/moderatorer. Loggene fra chatten går 30 dager tilbake i tid, og vil bli sjekket dersom det er misstanke om brudd på retningslinjene.

   

 • 6. Posting i feil kategori kan føre til at tråden blir stengt hvis du burde ha visst bedre eller flyttet hvis du er en nybegynner. Frekvent feilposting fra samme bruker kan føre til advarsler eller i verste fall utestengelse da dette medfører mye jobb for moderatorene. Sett deg derfor inn i hva som skal postes hvor.

   

 • 7. All reklamering på forumet er forbudt for andre enn våre annonsører. Dette gjelder også reklamering for egne nettsteder utenom på anvist plass. Det samme gjelder informasjon om nettsteder med innhold i strid med våre retningslinjer og/eller lovverket. Rasistisk, pornografisk eller diskriminerende materiale er også totalt forbudt, samt rekruttering til pyramidespill, MLM og liknende.

   

 • 8. Bedrifter og deres ansatte har ikke adgang til å reklamere for seg selv eller sine tjenester i forumet. Kontakt administrator på administrator(æt)grillet.no om du/dere ønsker annonsering. Forsøk på "snikreklame" kan medføre utestengelse. Grove tilfeller vil bli fakturert etter de til enhver tid gjeldende satser. Vi oppfordrer derimot firmaer til å registrere en offisiell bruker på forumet som de kan bruke for å f. eks svare på tiltale, kundeservice eller informering. Det skal derimot gå tydelig frem av brukeren og innleggene at det er et firma som svarer, ikke en vanlig kunde. Dette kan tydeliggjøres gjennom f. eks brukernavn, avatar og signatur. Ethvert forsøk på reklamering, som f. eks opprettelse av en ny tråd for å informere om at dere setter ned prisene, er ikke tillatt. Dersom du er ansatt av et firma, og diskuterer på forumet angående saker som f. eks varer dere selv fører, firmaet du er ansatt i eller konkurrenter av dere, skal det informeres tydlig om at du faktisk er ansatt av nevnte firma. Du trenger altså ikke opplyse om dette konstant, men kun når det gjelder saker som er relevante ovenfor firmaet du er ansatt i.

   

 • 9. Forumet er ingen generell markedsplass. Annonser, meldinger om kjøp, salg og bytte skal klareres med administrator på forhånd, og kun postes i spesifikke forum tiltenkt dette.

   

 • 10. Blant andre ting regnes f. eks tre eller flere like tråder/innlegg som uønsket innhold (heretter referert til som "spam"), og kan føre til advarsler eller midlertidig/permanent utestengelse. Ulovlig bumping er heller ikke tillatt og kan bli straffet på samme måte som spam. Korte, unødvendige innlegg kun egnet til å øke brukerens antall poster regnes som spam, og kan straffes deretter. Det samme gjelder unødvendig/overdrevet bruk av smiles, eller innlegg som ikke inneholder annet enn smiley's. (Testforumet er unntatt fra disse reglene)

   

 • 11. Bildefilen som skal benyttes som avatar skal ikke være animert eller inneholde noe som kan betegnes som allment støtende (herunder porno i enhver form, groteske bilder og liknende).

   

 • 12. Signaturer skal ikke inneholde noe ut over tekst og Forumkode. Det er ikke tillatt med HTML-kode eller bilder i signatur. Det skal ikke benyttes stor og fortyrrende skrift i signaturen.

   

 • 13. Respekter dine moderatorer. De her er for å holde orden i forumet, ikke for å skremme dere vekk. Stenges en tråd, har dette en grunn. Om du er uenig i stengingen av tråden, ta det opp med moderatoren som stengte den via e-post eller private meldinger. Fører ikke dette fram, kan forumadministrator kontaktes på e-post. Kraftig hetsing og uthenging av moderatorer fører til utestengelse uten varsel. En klage skal være begrunnet, være saklig og skal fremlegges i beherskede vendinger. Blir du sinna, er det lurt å vente 10 minutter før du sender en klage.

   

 • 14 Om du blir utestengt og registrerer deg på nytt med ett eller flere nye kallenavn, vil du bli permanent utestengt med alle nåværende og fremtidige kallenavn. Punkt #17 kan bli brukt i slike tilfeller. Det er heller ikke lov å ha mer enn én bruker. Glemmer du brukernavn / passord, bruk "Glemt passord?"-linken som dukker opp ved innloggingsfeltet når man ikke er innlogget. Se også punkt #13 for hvordan klager bør fremstilles.

   

 • 15. Moderatorer kan stenge tråder og utestenge brukere for grunner som ikke står nevnt i retningslinjene. I slike tilfeller gis en begrunnelse for stengningen av moderatoren som foretar denne. Evt. klager rettes til moderatoren eller forumadministrator pr. e-post.

   

 • 16. Brukerkontoen din er personlig, og skal ikke benyttes av andre. Alle bevegelser fra din konto blir regnet som om de var utført av deg selv. Pass godt på passordet ditt, slik at andre ikke får mulighet til å misbruke kontoen din.

   

 • 17. Straffen ved brudd på retningslinjene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle og basert på hvor alvorlig bruddet er. Straffen kan være advarsler, begrenset tilgang, midlertidig utestengelse, og/eller permanent utestengelse. Ved grove brudd på den norske lov som f.eks. barneporno, drapstrusler o.l. kan vi i samråd med jurister melde enkeltpersoner for ISP, eventuelt politi. I slike tilfeller vil de data som er registrert på gjeldende bruker(e) bli overlevert på forespørsel, uten brukeren(e)s samtykke og viten.